Vol 3

Prosiding Nasional FORIKES 2022: Pembangunan Kesehatan Multidisiplin

Diselenggarakan atas kerjasama dengan Health Scientific Forum (HeSFo)

Full Issue

View or download the full issue SAMPUL, EDITOR & DAFTAR ISI

Table of Contents

Articles

Muhammad Irfan, Reni Agustina Harahap
PDF
1-7
Isro’tul Dwi Putri Marini, Dwi Sri Rahandayani, Ririn Probowati, Supriliyah Praningsih, Sestu Retno Dwi Andayani
PDF
8-11
Rika Arnanda, Reni Agustina Harahap
PDF
12-18
Indah Ainun Mardiyah, Delfriana Ayu A, Eliska Eliska
PDF
19-22
Radiva Dwika Nurfadilla, Zuhrina Aidha
PDF
23-27
Nurul Mawaddah Syafitri, Lalu Muhammad Saleh, Syamsiar S Russeng
PDF
28-32
Yulia Retno Safitri, Hadi Prayitno, Isa Ma’rufi
PDF
33-37
Puja Indah Lestari, Delfriana Ayu A, Eliska Eliska
PDF
38-42
Audry Regina Mazli Luthan, Tri Niswati Utami
PDF
43-48
Retno Putri, Zuhrina Aidha
PDF
49-52
Hadi Prayitno, Ulfa Elfiah, Indah Lestari, Arif Arif
PDF
53-57
Kurnia Amalia, Eliska Eliska, Nurhayati Nurhayati
PDF
58-65
Isnaini Afni Sagala, Tri Niswati Utami
PDF
66-69
Ade Irma Nasution, Tri Niswati Utami
PDF
70-73
Hafni Mei Anggraini, Tri Niswati Utami
PDF
74-77
Nurhijjah Harahap, Tri Niswati Utami
PDF
78-82
Syafira Umima, Tri Niswati Utami
PDF
83-86
Ristya Widi Endah Yani, Dwi Prijatmoko, Dyah Setyorini, Sulistiyani Sulistiyani
PDF
87-90
M Bazlul Mujaddiduddin, Niken Probosari, Ristya Widi Endah Yani
PDF
91-93
Tri Ratnaningsih, Khoirun Nisak, Tri Peni
PDF
94-100
Ocha Natasya Perwitasari, Susilawati Susilawati, Lumastari Ajeng Wijayanti
PDF
101-104
Ika Yudianti, Ayu Kharisma Alfiana, Lumastari Ajeng Wijayanti
PDF
105-109
Wardiah Hamzah, Suci Avnalurini Sharief, Nasruddin Syam
PDF
110-113
Yessy Dessy Arna, Is Inatun Hasanah
PDF
114-117
Yessy Dessy Arna, Nur Ilma Amalia Putri
PDF
118-121
Yessy Dessy Arna, Silvia Handayani
PDF
122-125
Rabiatul Adawiyah, Muhammad Anshari, Tuty Mulyani
PDF
126-131